Úvod

 • Bohoslužba

  Boží čas s lidmi

  Více zde
 • Hábéčko

  Mladí spolu

  Check it out
 • Nedělka

  Nedělní program pro Vaše děti

 • Skupinka

  Středeční sdílení a modlitby

  V kolik a kde?

Úvod

Drazí přátelé, dovolte, abychom Vás přivítali na stránkách Plzeňské Církve bez hranic. V červenci 2011 jsme odstartovali oficiální působení Apoštolské církve v Plzeňském kraji pro věřící i širokou veřejnost. Bohoslužby se konají od konce září 2012 každou neděli, a tímto Vás také srdečně zveme. 

Cílem našeho úsilí a všech misijních i pastoračních aktivit je duchovně i společensky inspirovat a obohatit naší společnost, která se podle našeho názoru (nemusíte s námi souhlasit) neubírá tím nejlepším směrem. Hlásíme se k odkazům Ježíše Krista, jeho apoštolů, a také velkých osobností našeho národa, jako byli Jan Hus nebo J. A. Komenský. Tito lidé jsou pro nás vzorem v tom, co mluvili, a také opravdu žili. 

Pojďte společně s námi investovat do budoucnosti nás samotných, našich rodin a celé naší společnosti.

Bohoslužba

Věříme tomu, že život křesťana je něco více než jen jíst, spát, pracovat a jednou za čas zajít do kostela. Vážíme si toho, co pro nás Kristus vykonal a jsme Mu nesmírně vděční, že byl ochoten trpět mučení a popravu na kříži místo každého z nás. Bohoslužba pro nás tedy rozhodně není účast na nějaké náboženské liturgii, nebo návštěva kulturní památky, ale příležitostí Bohu poděkovat v modlitbách a písních, modlit se společně za důležité věci osobní i obecné, slyšet poselství Bible, která nás povzbuzují, napomínají a inspirují pro praktický každodenní život. Na každé naši nedělní bohoslužbě si rovněž užíváme setkání s přáteli, kteří mají stejné životní hodnoty jako miliony křesťanů po celém světě, a také lidmi, kteří je teprve zkoumají nebo hledají. V každém případě bohoslužba není nějaká časová náplň jen na neděli, ale úžasný, plnohodnotný životní styl na každý den. Pokud budeš mít chuť, přijď se kdykoliv radovat spolu s námi, že Ten, který umřel je zase živý a dává život všem, kteří Ho hledají. Pokud jsi zatím bez vyznání, budeš zde rovněž vítán jako host, který má v naši Církvi bez hranic své významné a respektované místo.

Neděle 10:00 
Anglický a ukrajinský překlad

Plzeň, Americká 47 - 2. patro ( vchod ze strany Sun Food bistra)